Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi

Paslaugų teikimo sąlygos

Sveiki! Tai – Vaikorubaiauga.LT

Įžanga

Dėkojame, kad naudojatės Vaikorubaiauga.LT platforma bei produktais, paslaugomis ir funkcijomis, kurias siūlome jums platformoje (kartu vadinama „Paslauga“).

Mūsų Paslauga

Paslauga leidžia jums atrasti ir žiūrėti turinį t.y. peržiūrėti, pateikti, pirkti ir arba parduoti, ir arba dovanoti išaugtus vaiko rūbus ir kt., bei apima visus ir bet kokius Vartotojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti svetainėje, įskaitant informacijos skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų rašymą, žinučių rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir arba duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, bet tuo neapsiribojant.

Jūsų Paslaugos teikėjas

Paslaugą teikia pagal Lietuvos įstatymus įsteigta ir veikianti „Valdau“, UAB (įmonės kodas: 304283940), registruotos buveinės adresas Saulėtekio al. 15, LT – 10224 Vilnius, Lietuva (toliau – Vaikorubaiauga.LT ).

Taikomos sąlygos

Naudojant Paslaugą taikomos šios sąlygos, „ Vaikorubaiauga.LT “ bendruomenės gairės ir privatumo nuostatos (kartu vadinama „Sutartimi“). Jei Paslaugoje pateiksite reklamos ar rėmimo arba jei į Turinį įtrauksite mokamos reklamos, jūsų Sutarčiai su mumis taip pat bus taikoma reklamavimo „ Vaikorubaiauga.LT “ nuostatos.

Atidžiai perskaitykite šią Sutartį ir įsitikinkite, kad ją suprantate. Jei Sutarties nesuprantate arba nesutinkate su bet kuria jos dalimi, negalite naudoti Paslaugos.

Kas gali naudoti Paslaugą?

Amžiaus reikalavimai

Galite naudoti Paslaugą, jei jums jau yra 18 metų.

Jei naudojate Paslaugą įmonės ar organizacijos vardu, patvirtinate mums, kad esate įgalioti veikti atitinkamo subjekto vardu ir kad subjektas sutinka su šia Sutartimi.

Kai jūs naudojate Paslaugą

Paslaugoje pateikiamas Turinys

Paslaugoje pateikiamas turinys apima tekstą (pvz.: aprašymas), grafinį turinį, nuotraukas, prekės ženklo naudojimą (įskaitant verslo pavadinimus, prekės ženklus, paslaugos ženklus arba logotipus), interaktyvias funkcijas, programinę įrangą, metriką ir kitą medžiagą (kartu vadinama „Turiniu“). Turinį Paslaugoje gali pateikti ir platinti mūsų naudotojai. Už Turinį atsako jį Paslaugoje pateikęs asmuo arba subjektas. Pastebėję Turinį, kuris, jūsų manymu, neatitinka šių sąlygų, pavyzdžiui, pažeidžia bendruomenės gaires arba įstatymus, galite apie jį pranešti mums.

„ Vaikorubaiauga.LT “ paskyra

Kai kurias Paslaugos dalis, pvz., Turinio naršymą ir paiešką, galite naudoti neturėdami „ Vaikorubaiauga.LT “ paskyros. Tačiau daliai funkcijų naudoti reikalinga „ Vaikorubaiauga.LT “ paskyra. Naudodami „ Vaikorubaiauga.LT “ paskyrą, galite vertinti kitų narių įkeltus savo vaiko rūbus ir kt. daiktus, susikurti savo profilį ir kt. Sekite šias instrukcijas, kad sukurtumėte „ Vaikorubaiauga.LT “ paskyrą.

Sukūrę „ Vaikorubaiauga.LT “ paskyrą turėsite prieigą prie papildomų funkcijų, tokių kaip savo vaiko rūbų ir kt. daiktų įkėlimas, žinučių rašymas. Čia pateikta informacijos apie „ Vaikorubaiauga.LT “ paskyros kūrimą.

Kad apsaugotumėte „ Vaikorubaiauga.LT “ paskyrą, niekam nesakykite savo slaptažodžio. Neturėtumėte „ Vaikorubaiauga.LT “ paskyros slaptažodžio pakartotinai naudoti trečiųjų šalių programose.

Jūsų informacija

Mūsų Privatumo nuostatose paaiškinama, kaip naudojame jūsų asmens duomenis, kai naudojatės Paslauga.

Leidimai ir ribojimai

Galite pasiekti ir naudoti Paslaugą, kai ji jums siūloma, jei laikotės šios Sutarties ir įstatymų. Galite peržiūrėti Turinį asmeniniais ir nekomerciniais tikslais. Tačiau tam, kaip naudojate Paslaugą, taikomi tam tikri ribojimai.

Jums neleidžiama: pasiekti, atgaminti, atsisiųsti, platinti, perduoti, transliuoti, pateikti, parduoti, licencijuoti, keisti, modifikuoti ar kitais būdais naudoti jokios Paslaugos dalies ir jokio Turinio, išskyrus tuos atvejus: (a) kai tai konkrečiai leidžia Paslauga arba (b) prieš tai gavus „ Vaikorubaiauga.LT “, o jei reikia ir atitinkamų teisių savininkų leidimą raštu; arba (c) kai tai leidžiama pagal taikomus įstatymus; apeiti, išjungti, apgaulingai įtraukti ar kitais būdais trikdyti Paslaugą (arba bandyti užsiimti čia išvardyta veikla), įskaitant su saugumu susijusias funkcijas arba funkcijas, kurios (a) neleidžia arba riboja Turinio kopijavimą ar kitą naudojimą arba (b) riboja Paslaugos arba Turinio naudojimą; pasiekti Paslaugą naudojant automatines priemones (pvz., robotus, kenkėjiškus „botnet“ tinklus ar automatinį duomenų rinkimą), išskyrus (a) tuos atvejus, kai naudojami vieši paieškos varikliai taikant „ Vaikorubaiauga.LT “ robots.txt failą; (b) prieš tai gavus „ Vaikorubaiauga.LT “ leidimą raštu; arba (c) kai tai leidžiama pagal taikomus įstatymus; rinkti arba naudoti bet kokią informaciją, kuri leidžia identifikuoti asmenį (pvz., rinkti naudotojų vardus), nebent tai leido atitinkamas asmuo; naudoti Paslaugą neprašytam reklaminiam arba komerciniam turiniui platinti ar kitam nepageidaujamam arba masiškai siunčiamam turiniui (šlamštui); iškraipyti arba skatinti iškraipyti realaus naudotojų įtraukimo Paslaugoje rodiklius, įskaitant atvejus, kai žmonėms sumokama arba naudojamos skatinamosios priemonės, kad turinys turėtų daugiau peržiūrų, taip pat kitais būdais manipuliuoti metrika; netinkamai naudoti pranešimų, skundų, ginčų procesą, įskaitant nepagrįstą, įkyrų arba lengvabūdišką naudojimą; Paslaugoje arba per Paslaugą organizuoti konkursų, kurie neatitinka „ Vaikorubaiauga.LT “ konkursų politikos ir gairių ir kurie nesuderinti su Vaikorubaiauga.LT; naudoti Paslaugą: (a) Turiniui žiūrėti kitiems nei asmeniniai, nekomerciniai tikslai (pvz., negalima viešai rodyti Paslaugoje pateiktų įrašų); arba naudoti Paslaugą: (a) parduoti skelbimams, rėmimui ar reklamai, pateikiamai Paslaugoje arba Turinyje ar šalia jų, išskyrus atvejus, kai tai leidžia reklamavimo „ Vaikorubaiauga.LT “ politika (pvz., taisykles atitinkantis produktų rodymas), arba (b) parduoti skelbimams, rėmimui ar reklamai bet kuriame bet kurios svetainės ar programos puslapyje, kur pateikiamas tik Turinys iš Paslaugos arba kur Turinys iš Paslaugos yra pagrindinis tokio pardavimo pagrindas (pvz., parduoti skelbimams svetainėje, kurioje „ Vaikorubaiauga.LT “ įrašai yra vienintelis vertingas turinys).

Rezervavimas

Bet kokia teisė, kuri nėra aiškiai jums suteikiama šia Sutartimi, lieka „ Vaikorubaiauga.LT “ arba atitinkamų teisių savininkų teise. Pavyzdžiui, tai reiškia, kad Paslaugos naudojimas nesuteikia jums pasiekiamo Turinio intelektinės nuosavybės teisių (įskaitant visus Paslaugoje naudojamus arba pateikiamus prekės ženklus).

Paslaugos pakeitimai

„ Vaikorubaiauga.LT “ nuolat keičia ir tobulina Paslaugą. Taip pat galime modifikuoti Paslaugą ar bet kurią jos dalį arba nutraukti jų teikimą, siekdami tobulinti našumą arba saugumą, keisti įvairias funkcijas arba daryti pakeitimus siekdami laikytis įstatymų ar užkirsti kelią neteisėtai veiklai mūsų sistemose arba piktnaudžiavimui jomis. Visada svarstysime ir vertinsime tokių pakeitimų poveikį Paslaugos naudojimui. Kai pagrįstai įmanoma, pranešime apie esminius Paslaugos pakeitimus, kurie neigiamai paveiks Paslaugos naudojimą. Tačiau kartais turėsime atlikti tokius pakeitimus nepranešę, pavyzdžiui, kai turime imtis veiksmų Paslaugos saugumui arba veikimui patobulinti, užkirsti kelią piktnaudžiavimui arba vykdyti mums keliamus teisinius reikalavimus.

Jūsų Turinys ir elgsena

Turinio įkėlimas

Jeigu turite „ Vaikorubaiauga.LT “ paskyrą, galite teikti Turinį Paslaugai. Jeigu norite įkelti Turinio, Paslaugai neturite teikti Turinio, kuris neatitinka šios Sutarties arba įstatymų. Pavyzdžiui, jūsų pateikiamame Turinyje neturi būti trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės (pvz., autorių teisių saugomos medžiagos), nebent turite atitinkamos šalies leidimą arba turite tokią teisę pagal kitas teisines nuostatas. Teisiškai atsakote už Turinį, kurį pateikiate Paslaugoje. Galime naudoti automatines sistemas, kurios analizuoja jūsų Turinį, kad nustatytume pažeidimus ir piktnaudžiavimą, pavyzdžiui, šlamštą, kenkėjiškas programas ir neteisėtą turinį.

Vaikorubaiauga.LT suteikia Klientams virtualią erdvę, t. y. Svetainę, kurioje Klientai turi galimybę paskelbti savo skelbimus apie siūlomas ar ieškomas prekes ar paslaugas (toliau – Skelbimai), skaityti Skelbimus, ieškoti Skelbimų, rašyti žinutes bei naudotis kitomis Paslaugomis.

Klientas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne Vaikorubaiauga.LT, yra atsakingas už visą Turinį, kurį gauna, siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir ar Paslaugomis. „Turinys“ šioje sutartyje reiškia Skelbimą, o taip pat visą ir bet kokią informaciją, įskaitant duomenis, duomenų bazes, simbolius, tekstą, fotografijas, paveikslėlius, dokumentus, žinutes, bet tuo neapsiribojant, kurią Klientas pateikia, gauna, saugo, siunčia, priima ar perduoda naudodamasis Paslaugomis ir ar Svetaine.

Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog Vaikorubaiauga.LT nekontroliuoja kitų Svetainės naudotojų, Lankytojų ar trečiųjų šalių Turinio, kurį Klientas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis, todėl Vaikorubaiauga.LT nebus atsakingas dėl tokio Turinio tikslumo, vientisumo ir ar kokybės.

Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Vaikorubaiauga.LT turi teisę, tačiau ne pareigą, savo nuožiūra tikrinti Kliento gaunamą ir perduodamą Turinį, siekiant aptikti Vaikorubaiauga.LT nepageidaujamu ar pažeidžiančiu šias Taisykles pripažįstamą Turinį, o tokį Turinį aptikus – jį šalinti ar blokuoti tokio Turinio bet kokį perdavimą.

Vaikorubaiauga.LT jokiu būdu nedalyvaus pirkimo-pardavimo ar kitokiuose su Svetainėje siūlomomis prekėmis ir ar paslaugomis ar Skelbimais susijusiuose sandoriuose tarp Klientų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip). Vaikorubaiauga.LT nebus Kliento agentu, atstovu, tarpininku ir kt.

Jūsų suteikiamos teisės

Jums lieka visos nuosavybės teisės į jūsų Turinį. Trumpai tariant, tai, kas priklauso jums – išlieka jūsų. Tačiau mums reikia, kad suteiktumėte „ Vaikorubaiauga.LT “ ir kitiems Paslaugos naudotojams tam tikras teises, nurodytas toliau.

Licencija, kurią suteikiate „ Vaikorubaiauga.LT “

Pateikdami Turinį Paslaugoje, suteikiate „ Vaikorubaiauga.LT “ pasaulinę, neišskirtinę, neapmokestinamą, perleidžiamą, su teise teikti sublicencijas, licenciją naudoti atitinkamą Turinį (įskaitant jo atgaminimą, platinimą, modifikavimą, pateikimą ir atkūrimą) siekiant teikti, reklamuoti ir tobulinti Paslaugą.

Licencija kitiems naudotojams

Taip pat visiems kitiems Paslaugos naudotojams suteikiate pasaulinę, neišskirtinę, neapmokestinamą licenciją pasiekti jūsų Turinį per Paslaugą ir naudoti tą Turinį tik taip, kaip įgalina atitinkama Paslaugos funkcija.

Licencijos trukmė

Jūsų suteiktos licencijos galioja tol, kol Turinys pašalinamas, kaip nurodyta toliau. Pašalinus turinį licencijos nebegalioja, išskyrus tuos atvejus, kai Paslaugos veikimas, Turinio naudojimas buvo leistas prieš pašalinimą arba įstatymuose keliami kitokie reikalavimai. Pavyzdžiui, jums pašalinus Turinį, „ Vaikorubaiauga.LT “ neprivalo ištrinti kopijų, kurias pagrįstai privalome pasilikti teisiniams tikslams.

Savo Turinio pašalinimas

Galite bet kada pašalinti savo Turinį iš Paslaugos. Būtinai pašalinkite savo Turinį, jei nebeturite teisių, privalomų pagal šias sąlygas.

Kai Turinį pašalina „ Vaikorubaiauga.LT “

Jei pagrįstai manome, kad bet koks Turinys pažeidžia šią Sutartį arba gali pakenkti „ Vaikorubaiauga.LT “, mūsų naudotojams ar trečiosioms šalims, galime pašalinti arba panaikinti visą ar dalį tokio Turinio. Pranešime jums, nurodydami savo veiksmų pagrindą, nebent pagrįstai manytume, kad tokiais veiksmais: (a) pažeistume įstatymus ar teisėsaugos įstaigos nurodymus arba „ Vaikorubaiauga.LT “ tai kitais atžvilgiais galėtų užtraukti teisinę atsakomybę, (b) sutrukdytume tyrimui arba Paslaugos vientisumui ar veikimui arba (c) padarytume žalos bet kuriam naudotojui, kitai trečiajai šaliai, „ Vaikorubaiauga.LT “.

Autorių teisių apsauga

Jei manote, kad pažeistos jūsų Paslaugos autorių teisės, atsiųskite mums pranešimą.

Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje, yra Vaikorubaiauga.LT arba Vaikorubaiauga.LT juos teisėtai naudoja, išskyrus tuos prekių ženklus, kuriuos įkėlė Svetainės naudotojai.

„ Vaikorubaiauga.LT “ nuostatose numatyta, kad atitinkamais atvejais nutraukiamas Paslaugos teikimas pakartotinai pažeidimus darančių paskyrų turėtojams.

Paskyros sustabdymas ir nutraukimas

Kai nutraukiate jūs

Bet kuriuo metu galite liautis naudoję Paslaugą, uždarydami savo paskyrą ir pašalindami duomenis, su galimybe prieš tai atsisiųsti savo duomenis.

Kai teikimą nutraukia ir laikinai sustabdo „ Vaikorubaiauga.LT “ dėl tam tikros priežasties

„ Vaikorubaiauga.LT “ leidžiama laikinai sustabdyti arba nutraukti jūsų prieigos, jūsų „ Vaikorubaiauga.LT “ paskyros arba jūsų „ Vaikorubaiauga.LT “ paskyros prieigos teikimą visoje arba dalyje Paslaugos, jei (a) iš esmės arba pakartotinai pažeidžiate šią Sutartį, (b) privalome imtis tokių veiksmų laikydamiesi teisinių reikalavimų ar teismo nurodymo arba (c) pagrįstai manome, kad buvo atlikti atsakomybę užtraukiantys arba bet kuriam naudotojui, kitai trečiajai šaliai, „ Vaikorubaiauga.LT “ kenkiantys veiksmai.

Kai teikimą nutraukia „ Vaikorubaiauga.LT “ dėl Paslaugos pakeitimų

„ Vaikorubaiauga.LT “ leidžiama nutraukti jūsų prieigos arba jūsų „ Vaikorubaiauga.LT “ paskyros prieigos teikimą visoje arba dalyje Paslaugos, jei „ Vaikorubaiauga.LT “ pagrįstai mano, kad komerciškai nebėra pagrįsta teikti jums Paslaugą.

Pranešimas apie nutraukimą arba laikiną sustabdymą

Pranešime jums, nurodydami „ Vaikorubaiauga.LT “ įvykdyto teikimo nutraukimo arba laikino sustabdymo pagrindą, nebent pagrįstai manytume, kad tokiais veiksmais: (a) pažeistume įstatymus ar teisėsaugos įstaigos nurodymus arba „ Vaikorubaiauga.LT “ tai kitais atžvilgiais galėtų užtraukti teisinę atsakomybę, (b) sutrukdytume tyrimui arba Paslaugos vientisumui ar veikimui arba (c) padarytume žalos bet kuriam naudotojui, kitai trečiajai šaliai, „ Vaikorubaiauga.LT “.

Laikino paskyros teikimo sustabdymo arba nutraukimo pasekmės

Jei jums nutrauktas „ Vaikorubaiauga.LT “ paskyros teikimas arba apribota jūsų „ Vaikorubaiauga.LT “ paskyros prieiga prie Paslaugos, galite toliau naudoti tam tikrus Paslaugos aspektus (pvz., tik peržiūrą) be paskyros ir tokiam naudojimui toliau taikoma ši Sutartis. Jei manote, kad „ Vaikorubaiauga.LT “ paskyros teikimas jums nutrauktas per klaidą, galite pateikti apeliaciją naudodami šią formą.

Apie programinę įrangą mūsų Paslaugoje

Programinė įranga

„ Vaikorubaiauga.LT “ suteikia jums asmeninę, pasaulinę, neapmokestinamą, neperduodamą ir neišskirtinę licenciją naudoti programinę įrangą, kurią kaip Paslaugos dalį jums suteikia „ Vaikorubaiauga.LT “. Ši licencija yra skirta tik tam, kad galėtumėte naudotis ir mėgautis Paslauga, kurią teikia „ Vaikorubaiauga.LT “, kaip leidžia ši Sutartis. Jums neleidžiama kopijuoti, modifikuoti, platinti, parduoti arba nuomoti jokios programinės įrangos dalies, taip pat taikyti atvirkštinės inžinerijos arba bandyti išgauti tokios programinės įrangos pirminį kodą, nebent įstatymai draudžia tokius ribojimus arba turite raštišką „ Vaikorubaiauga.LT“ leidimą.

Kitos teisinės sąlygos

Garantija

Paslaugą teikiame rūpestingai ir kvalifikuotai, kiek pagrįstai įmanoma.

Atsisakymas

Pagal įstatymus vartotojai turi tam tikras teises, kurioms sutartyje negalima nustatyti išimčių ar jų keisti. Joks šios Sutarties punktas nedaro įtakos toms teisėms, kurias galite turėti kaip vartotojas. Išskyrus aiškiai šioje Sutartyje nurodytus arba pagal įstatymus privalomus aspektus, „ Vaikorubaiauga.LT “ neteikia jokių konkrečių pažadų dėl Paslaugos. Pavyzdžiui, neteikiame pažadų: dėl Turinio, pateikiamo per Paslaugą, dėl konkrečių Paslaugos funkcijų ar jos tikslumo, patikimumo, pasiekiamumo arba galimybių patenkinti jūsų poreikius arba kad bet koks jūsų pateikiamas Turinys bus pasiekiamas arba saugomas Paslaugoje.

Atsakomybės apribojimas

Visiems naudotojams: jokia šios Sutarties nuostata nesiekiama taikyti išimčių ar riboti bet kurios šalies atsakomybę už mirtį ar kūno sužalojimą, apgaulę, apgaulingą klaidinantį pristatymą ar bet kokią atsakomybę, kuriai negalima taikyti išimčių arba riboti pagal įstatymus.

Kiek tai leidžiama pagal taikomus įstatymus, „ Vaikorubaiauga.LT “ nebus atsakinga už: nuostolius, kurių priežastis nėra „ Vaikorubaiauga.LT “ šios Sutarties pažeidimas; nuostolius arba žalą, kurie jums ir „ Vaikorubaiauga.LT “ sudarant šią Sutartį nebuvo pagrįstai numatoma pasekmė „ Vaikorubaiauga.LT “ pažeidus šią Sutartį; bet kurio naudotojo pateiktą Turinį, taip pat už šmeižikišką, įžeidžiantį ar neteisėtą bet kurio naudotojo elgesį.

Klientas sutinka, kad Vaikorubaiauga.LT nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir ar Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl Vaikorubaiauga.LT kaltės, ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

Vaikorubaiauga.LT nebus atsakingas už daiktų ir ar paslaugų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Svetaine ir ar Paslaugomis, kokybę, kiekį ir ar komplektiškumą.

Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir ar Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Vaikorubaiauga.LT pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims. Vaikorubaiauga.LT nėra ir nebus atsakingas už Svetainėse esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Vaikorubaiauga.LT) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.

Vaikorubaiauga.LT neatsako už jokią žalą ir ar nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas naudodamasis Svetaine ir ar Paslaugomis bei siųsdamas, patalpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokią informaciją, įskaitant ir žinutes.

Klientas supranta ir sutinka, kad Vaikorubaiauga.LT niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Kliento naudojimusi Svetaine ir ar Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis Svetaine ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.

Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Vaikorubaiauga.LT niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine ir ar Paslaugomis.

Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog Vaikorubaiauga.LT nėra ir nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Klientui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas. Klientui negalint naudotis Mokamomis Paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už Mokamas Paslaugas Klientui nėra grąžinamas.

Vaikorubaiauga.LT atsakomybė Klientui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama – 25 eurų suma.

Tik verslo naudotojams

Jei naudojate Paslaugą prekybai, verslui, amatui ar profesinei veiklai („Verslo naudotojas“), tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, taip pat taikomi toliau nurodyti atsakomybės apribojimai.

„ Vaikorubaiauga.LT “ neatsako už prarastą pelną, pajamas ar duomenis, prarastas galimybes ar numatytas santaupas, netiesioginius ar pasekminius nuostolius arba baudžiamuosius nuostolius (visais atvejais nesvarbu, ar tokius nuostolius buvo galima numatyti); ir Bendra „ Vaikorubaiauga.LT “ atsakomybė už bet kokias pretenzijas, kylančias iš Paslaugos arba su ja susijusias, apsiriboja didesne iš toliau nurodytų sumų: (a) pajamų suma, kurią „ Vaikorubaiauga.LT “ sumokėjo jums, kai naudojote Paslaugą per 12 mėnesių iki pranešimo dėl pažeidimo pateikimo raštu „ Vaikorubaiauga.LT “, ir (b) 25 eurų, atsižvelgus į tai, kuri suma yra didesnė.

Trečiųjų šalių nuorodos

Paslaugoje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines ir internetines paslaugas, kurios nepriklauso „ Vaikorubaiauga.LT “ ir nėra jos kontroliuojamos. „ Vaikorubaiauga.LT “ nekontroliuoja ir neprisiima atsakomybės už tokias svetaines ir internetines paslaugas. Stebėkite, kada išeinate iš Paslaugos, be to patariame perskaityti kiekvienos trečiosios šalies svetainės bei internetinės paslaugos, kurioje lankotės, sąlygas ir privatumo politiką.

Apie šią Sutartį

Sutarties pakeitimai

Galime keisti šią Sutartį, pavyzdžiui, kad joje atsispindėtų Paslaugos pakeitimai arba dėl teisinių, reglamentavimo arba saugumo priežasčių. „ Vaikorubaiauga.LT “ iš anksto per protingą terminą praneš apie bet kokius esminius šios Sutarties pakeitimus. Tačiau su naujomis pristatytomis Paslaugos funkcijomis susiję arba dėl teisinių priežasčių padaryti pakeitimai gali įsigalioti iš karto. Pakeitimai taikomi tik nuo jų įtraukimo dienos. Jei nesutinkate su pakeistomis sąlygomis, turite pašalinti įkeltą Turinį ir nebenaudoti Paslaugos. Toliau naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine, įskaitant, bet neapsiribojant skelbimų redagavimu ir ar atnaujinimu, po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

Tolesnis šios Sutarties galiojimas

Jei nebenaudosite Paslaugos, jums bus toliau taikomos šios Sutarties sąlygos, o jūsų suteiktos licencijos kai kuriais atvejais liks galioti, kaip nurodyta skiltyje „Licencijos trukmė“.

Sutarties nevientisumas

Paaiškėjus, kad konkreti šios Sutarties sąlyga yra dėl bet kokios priežasties neįvykdoma, tai neturi įtakos kitoms sąlygoms.

Perdavimas

„ Vaikorubaiauga.LT “ gali perduoti visą arba dalį šios Sutarties pareigų ir teisių trečiajai šaliai.

Neatsisakymas

Jei jums nesilaikant šios Sutarties iš karto nesiimsime veiksmų, tai nereiškia, kad atsisakome turimų teisių (pvz.: imtis veiksmų ateityje).

Baigiamosios nuostatos

Taisyklėms, paslaugos teikimo sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi tarp Vaikorubaiauga.LT ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, o procesas gali būti pradėtas Lietuvos Respublikos teisme.

Ginčai, kilę tarp Vaikorubaiauga.LT ir Klientų, sprendžiami Valdau, UAB buveinės vietos teisme.

Klientas – vartotojas prašymą ir ar skundą dėl Vaikorubaiauga.LT Svetainės veiklos ir paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti portalui Vaikorubaiauga.LT ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti adresu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Nesutikdamas su Vaikorubaiauga.LT atsakymu, Klientas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Kliento ir Vaikorubaiauga.LT laiką.

Galioja nuo 2019 m. vasario 25 d.

Narių vertinimas: 5 / 5

Žvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyviŽvaigždutė aktyvi

Bendrosios nuostatos

 

SodasKiemasNamas.LT yra interneto portalo svetainė, priklausanti "Valdau", UAB. „Valdau“, UAB, adresas: Saulėtekio al. 15, Vilnius (toliau - mes) suteikia Jums galimybę naudotis svetaine Vaikorubaiauga.LT (toliau – svetainė ir ar portalas, tinklalapis). Mes siūlome Jums svetainėje susipažinti su informacija ir/ar reklama (toliau - turinys). Šis turinys yra prieinamas kiekvienam naudotojui nemokamai ir gali būti naudojamas tik jo privatiems tikslams, vadovaujantis šiomis naudojimosi sąlygomis.

 

Autorinės teisės

Mes ir kiti turinio teikėjai pasiliekame visas autorines teises ir kitas nuosavybės teises į bet kokį svetainės turinį. Cituodami ar kitaip platindami Tinklalapyje skelbiamą Turinį Jūs turite gauti mūsų rašytinį sutikimą ir įdėti aktyvią nuorodą į šaltinį www.SodasKiemasNamas.LT , kurios kodas turėtų būti toks:

 

<a title="https://www.Vaikorubaiauga.LT" href="https://www.Vaikorubaiauga.LT">https://www.Vaikorubaiauga.LT</a>

 

Rezultatas būtų toks:

https://www.Vaikorubaiauga.LT

Tuo atveju, jei patalpinate svetainėje informaciją (nuotraukas, tekstą ir ar kitą informaciją), Jūs tuo pačiu suteikiate mums neišimtinę, visur ir visam laikui galiojančią teisę šį turinį bet kokiu būdu naudoti, kopijuoti, padaryti jį viešai prieinamu ar išimti iš tinklalapio.

Draudimai

Laisvė reikšti įsitikinimus ir talpinti informaciją svetainėje yra nesuderinama su tokiais veiksmais kaip tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija. Svetainės naudotojams draudžiama talpinti tokią informaciją portale. Svetainės naudotojams draudžiama talpinti bet kokio pobūdžio informaciją, kuri pažeidžia kitų asmenų orumą, garbę, teisę į privatumą, nuosavybės teisę bei kitas konstitucines asmens teises. Taip pat draudžiama talpinti informaciją, kurios skleidimas prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms. Naudotojams yra draudžiama kenkti portalo sklandžiam veikimui bei trukdyti kitiems juo naudotis.

Garantijos ir atsakomybės ribojimai

Mes stengiamės užtikrinti sklandų portalo veikimą, tačiau nesuteikiame naudotojams jokių garantijų dėl portalo nepertraukiamo funkcionavimo ir nuolatinio prieinamumo. Mes pasiliekame teisę bet kada be išankstinio įspėjimo apriboti arba nutraukti portalo ar tam tikros jo dalies veikimą. Mes neatsakome už portalo turinyje galinčius pasitaikyti netikslumus ir ar kitokias klaidas. Mes galime atlikti pakeitimus ar pataisymus bet kuriuo metu. Naudodami svetainę Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad bet koks svetainės turinys, kurį Jūs skaitote ar parsisiunčiate, yra išimtinai pasirinktas Jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik Jūs atsakote už dėl to patirtą žalą. Tiek, kiek leidžia imperatyvios teisės aktų normos, mes neatsakome už bet kokius tiesioginius ir/ar netiesioginius nuostolius, kuriuos gali patirti naudotojai ir/ar tretieji asmenys dėl portale pateikiamo turinio, dėl portalo veikimo sutrikimų ar trečiųjų asmenų portale patalpintos informacijos teisingumo bei teisėtumo. Mes neatsakome už portale pateikiamų kitų juridinių ar fizinių asmenų produktų, paslaugų, reklamos teisingumą, tų produktų ir paslaugų kokybę ir už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reklama. Tais atvejais, kai portale yra patalpintos nuorodos į kitus tinklalapius, mes neatsakome už juose pateiktos informacijos turinį, tokių tinklalapių neprižiūrime, jų neatstovaujame ir nekontroliuojame. Mes neprisiimame atsakomybės už kitų asmenų informacijos ar nuorodų patalpinimą Tinklalapyje bei dėl to kilusią bet kokią žalą. 

Baigiamosios nuostatos

Mes turime teisę be išankstinio perspėjimo šalinti vartotojų įkeltą ir šias naudojimosi sąlygas, trečiųjų asmenų teisėtus interesus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus pažeidžiančią informaciją. Esant Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimo požymiams ar teisėtiems teisėsaugos institucijų reikalavimams, mes perduodame visą turimą informaciją apie naudotoją atitinkamoms teisėsaugos institucijoms. 

Apie naudojimosi sąlygų pakeitimus informuojama tinklalapyje Vaikorubaiauga.LT .

Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

Susisiekite su mumis

Jei turite pageidavimų ir/ar klausimų, susijusių su portalu, galite rašyti naudodamiesi kontaktų forma.

Prašome Jūsų kreipiantis į mus neatskleisti jokių ypatingų asmens duomenų.

Atnaujinta 2018 07 01

Privatumo nuostatos ir naudojimosi taisyklės (toliau – Privatumo politika) nustato naudojimosi ir privatumo sąlygas jums naudojantis svetaine. Privatumo politikoje „svetaine“ yra vadinama interneto svetainė www.vaikorubaiauga.lt

Perskaitykite privatumo politiką tam, kad sužinotumėte kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės.

Jei naudojatės svetaine, vadinasi, jūs perskaitėte ir sutikote su šia privatumo politika ir joje nurodytais jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu jūs nesutinkate su svetainės privatumo politika, jūs neturite teisės naudotis svetaine.

Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ yra bet kokia informacija, pagal kurią mes galime jus atpažinti tai yra tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar elektroninio pašto adresas ir (ar) kita informacija.

Privatumo politika galioja asmenims, apsilankiusiems svetainėje ir asmenų veiksmams daromiems svetainėje.

Svetainę valdo „Valdau“, UAB, juridinio asmens kodas 304283940, adresas Saulėtekio al. 15, Vilnius, Lietuva. Už asmens duomenų apsaugą atsakingo asmens elektroninio pašto adresas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Tvarkydami asmens duomenis laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų reikalavimų (pvz.: Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento ir kt. teisės aktų). Tvarkome asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu. Renkame asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai. Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba tokie duomenys būtų sunaikinami. Duomenys laikomi tokia forma, kad tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi. Asmens duomenys tretiesiems asmenims neviešinami, išskyrus atvejus, nurodytus privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose. Dėsime visas pastangas, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas teisines, technines, organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis gautus šiais atvejais ir būdais:

1. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją naudodamiesi Svetaine, parašydami mums ar bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo komanda telefonu ar elektroniniu paštu, pateikdami savo padėkas, nusiskundimus, ir (ar) užklausas ar kitą informaciją.

2. Jūs naudojatės svetaine ir duomenys (pvz.: naudojamos internetinės naršyklės pavadinimas, apsilankymų svetainėje skaičius, peržiūrėti svetainės puslapiai ir kt.) yra renkami automatiškai.

3. Jūsų asmens duomenis gauname iš kitų asmenų teisės aktų ir (ar) šios privatumo politikos nustatyta tvarka.

Galime apjungti iš jūsų gautus asmens duomenis, kuriuos gavome jums naudojantis svetaine su:

jūsų duomenimis, kuriuos gavome jums naudojantis kitomis mūsų valdomomis interneto svetainėmis (pvz.: www.sodaskiemasnamas.ltwww.vaikorubaiauga.lt, www.valdau.com);

surinktais iš viešų ar prieinamų šaltinių (pvz.: Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant svetainės slapukus, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis).

Jūsų asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais:

1. registravimosi, identifikavimo ir paslaugų teikimo tikslu. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis, kai naudojatės svetaine, joje registruojatės (pvz.: susikuriate paskyrą), talpinate savo sukurtą turinį į svetainę (pvz.: rašote pavadinimus, aprašymus, įkeliate nuotraukas savo vaiko parduodamų rūbų ir kt.). Mes taip pat tvarkome jūsų asmens duomenis, kai registruojatės svetainėje ar naudojatės ja kaip juridinio asmens atstovas ir (ar) kontaktinis asmuo. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijos Vardas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vieta (miestas), IP adresas, įrenginio ID, kitas jūsų sukurtas ir į svetainę įkeltas turinys (pvz. tekstas, nuotrauka, užklausa ir kt.).
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Privatumo nuostatos ir naudojimosi taisyklės (Sutartis).
Duomenų tvarkymo terminas 5 metai nuo paskutinio prisijungimo prie jūsų paskyros dienos.
Duomenų gauname iš Iš jūsų pačių; iš trečiųjų asmenų.
Duomenis teikiame ar perduodame Svetainės naudotojams, kai pirkėjas ir pardavėjas siekia susisiekti tarpusavyje telefonu ir (ar) elektroniniu paštu, ir (ar) naudojantis asmeninėmis žinutėmis dėl objektų, kuriuos patalpino svetainėje.

2. mokamų paslaugų teikimo, mokėjimų, apskaitos ir atsiskaitymų kontrolės, įsiskolinimų valdymo bei skolų išieškojimo tikslu. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis, kai svetainėje užsisakote mūsų teikiamas mokamas paslaugas. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijos Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, PVM mokėtojo kodas, duomenys apie paslaugų teikimą (pvz. paslaugų teikimo pradžios data, pabaigos data, trukmė, statusas ir kt.), duomenys apie užsakytas ir naudojamas paslaugas ir mokesčiai už jas, išrašytų sąskaitų duomenys bei mokėjimų informacija (pvz. suteiktos paslaugos, sąskaitos data, numeris, mokėtina ar sumokėta suma), sąskaitos pateikimo ir sąskaitos mokėjimo būdas, banko sąskaitos numeris, mokėjimo data, mokėjimo statusas, duomenys, susiję su įsiskolinimu (pvz. skolos atsiradimo data, skolos suma, skolos tipas ir kt.).
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Privatumo nuostatos ir naudojimosi taisyklės (Sutartis).
Duomenų tvarkymo terminas 10 metų nuo apmokėjimo už paslaugą gavimo dienos.
Duomenų gauname iš

Iš jūsų pačių; iš trečiųjų asmenų: iš jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus, banko ar elektroninių pinigų įstaigos, kurioje turite sąskaitą.

Duomenis teikiame ar perduodame Jūsų mobiliojo ryšio operatoriui, bankui ar elektroninių pinigų įstaigai, kurioje turite sąskaitą, mes perduodame paslaugos apmokėjimui būtinus duomenis, kai reikia jus identifikuoti kaip svetainės naudotoją, užsisakantį mokamą paslaugą svetainėje; įsiskolinimų išieškojimą vykdančioms bendrovėms, kurios tarpininkauja mums išieškant skolą ir tik ta apimtimi, kokia būtina siekiant inicijuoti ir vykdyti skolos išieškojimą.

 3. paslaugų teikimo kokybės užtikrinimo ir komunikacijos tikslu. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis parašydami mums raštu, elektroniniu paštu ar bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo komanda telefonu, pateikdami savo padėkas, nusiskundimus, užklausas dėl svetainės ar mūsų teikiamų paslaugų. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijos Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vieta (adresas), nusiskundimo ir (ar) užklausos turinys pateiktas raštu (pvz.: rašto data, turinys ir kt.), elektroniniu paštu (pvz.: elektroninio laiško data, turinys ir kt.), telefonu (pvz.: telefono numeris, skambučio data, laikas ir trukmė, duomenys pateikti skambučio metu kt.).
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Privatumo nuostatos ir naudojimosi taisyklės (Sutartis), teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, gerinant mūsų teikiamų paslaugų kokybę.
Duomenų tvarkymo terminas 2 metai nuo Jūsų paklausimo pateikimo mums dienos, kai paklausimą teikiate raštu, telefonu, elektroniniu paštu.
Duomenų gauname iš Jūsų pačių; vykdydami užklausą ar analizuodami skundą asmens duomenis galime sukurti patys (pvz.: gavę jūsų skundą, susisiekiame su savo darbuotojais dėl faktinių nusiskundimo aplinkybių ir jas užfiksuojame, ar kt.); iš trečiųjų asmenų.
Duomenis teikiame ar perduodame Vykdydami užklausą ar analizuodami skundą, duomenis galime perduoti teisines konsultacijas, interneto ryšio, apskaitos, mokėjimų ar kitas paslaugas mums teikiančioms įmonėms.

 4. tiesioginės rinkodaros tikslu. Gavę Jūsų sutikimą ir siekdami pateikti jums pasiūlymus, įskaitant asmeninius, ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių paslaugas ir (ar) prekes, ar kitą informaciją, tobulindami savo paslaugas, mes tvarkome jūsų asmens duomenis. Jeigu registruojantis svetainėje ar ja naudojantis (pvz. informacijos talpinimo metu) jūs davėte sutikimą naudoti jūsų duomenis šiuo tikslu, mes, siekdami kuo geriau jus pažinti ir pritaikyti pasiūlymus pagal jūsų poreikius, teikti kitus specialiai jums skirtus privalumus, šiuo tikslu tvarkysime ne tik jus identifikuojančius duomenis, bet papildomai analizuosime jūsų elgseną svetainėje, duomenų apie paslaugų užsakymus istoriją. Šiam tikslui mes nenaudojame automatizuotą duomenų analizę ir sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, kurių pagalba sugrupavę jus identifikuojančius duomenimis ir (ar) duomenis apie svetainėje užsakytas paslaugas, jūsų elgseną svetainėje, galime pateikti jums aktualius, įdomius ir naudingus pasiūlymus bei kitą informaciją. Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijos Telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, duomenys apie svetainėje užsakytas paslaugas (pvz.: užsakytų paslaugų data ir laikas, paslaugų pavadinimas, kiekis), jums pateiktų asmeninių pasiūlymų istorija.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Jūsų sutikimas gauti pasiūlymus, įskaitant asmeninius ir informaciją.
Duomenų tvarkymo terminas 5 metai nuo paskutinio prisijungimo prie Jūsų paskyros dienos.
Duomenų gauname iš Jūsų pačių, įskaitant ir jums naudojantis svetaine.
Duomenis teikiame ar perduodame Inovacijų, reklamos, konsultacijų ar kitas paslaugas iš mūsų perkantiems subjektams.

 5. svetainės funkcionalumo užtikrinimo tikslu, taip pat siekiant ją tobulinti, pasiūlyti geresnes ir jums pritaikytas mūsų paslaugas jūsų asmens duomenis bei slapukus, kuriuos gaunate jums naudojantis mūsų svetaine, mes naudojame siekdami tobulinti ir vystyti svetainę bei pasiūlyti geresnes ir labiau jums pritaikytas mūsų paslaugas. Šiam tikslui mes naudojame iš jūsų gautus ir (ar) jums naudojantis svetaine sukurtus, ir (ar) iš kitų asmenų gautus asmens duomenis.

6. kitais tikslais, kurie numatyti mūsų asmens duomenų tvarkymo taisyklėse ir (ar) kituose vidiniuose dokumentuose, kai jūsų asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti teisės aktai arba egzistuoja teisėtas interesas. Mes neprašome pateikti ir netvarkome jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją. Tuo atveju, jeigu jūs naudojantis svetaine, ar kitu būdu (raštu, elektroniniu paštu, telefonu) mums pateiktumėte šiuos duomenis, bus laikoma, kad šie duomenys buvo pateikti Jūsų sutikimu. Atitinkamai, mes šiuos jūsų duomenis tvarkysime kartu su kitais jūsų duomenis, kuriuos jūs pateikėte privatumo nuostatuose nurodytais būdais, jeigu tų duomenų negalima atskirti tarpusavyje arba toks atskyrimas pareikalautų neproporcingai didelių pastangų.

Asmens duomenų naudojimas tiesioginei rinkodarai

Gavę jūsų papildomą sutikimą mes galime naudoti jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume jums pasiūlymus, įskaitant asmeninius ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių paslaugas ir (ar) prekes, kurios, mūsų nuomone, galėtų jus sudominti. Jūsų asmens duomenis šiam tikslui naudosime tik Jums papildomai su tuo sutikus. Jūs galite pasirinkti, ar leidžiate mums Jūsų asmens duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslu. Tai galite padaryti bet kuriuo metu po registracijos. Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu jūs taip pat suteikiate leidimą mums šiuo tikslu susisiekti su jumis elektroniniu paštu, telefonu, trumposiomis žinutėmis ar kitomis komunikacijos, ar ryšio priemonėmis. Mes galime sujungti turimą informaciją apie jus su trečiųjų asmenų turima informacija.

Jei jūs duodate sutikimą naudoti jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes galime panaudoti Jūsų asmens duomenis savo tinklalapių, reklamos ir rinkos tyrimų efektyvumui analizuoti ir gerinti bei kitais įmonės rinkodaros bei pardavimo tikslais. Tokiu atveju mes naudosime jūsų nuasmenintus duomenis. Net jei davėte sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite bet kada lengvai atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tam jūs galite:

Svetainėje skiltyje Kontaktai nurodydami, kad nebenorite, jog jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais ir parašydami, kad nesutinkate gauti pasiūlymų elektroniniu paštu ir/arba nesutinkate gauti pasiūlymų telefonu arba pranešti apie atsisakymą elektroniniu paštu gautuose pasiūlymuose nurodytu būdu (pvz.: pasiūlymuose paspaudžiant nuorodą „Atsisakyti pasiūlymų siuntimo“ ar pan.) arba atsiųsti mums prašymą elektroniniu paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. . Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą, pavardę ir kitus registracijos duomenis (jei yra). Jei jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus. Jei jūs atšauksite savo sutikimą, mes pasistengsime kuo greičiau nutraukti jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti jūsų asmens duomenų ar pateikti informaciją jums apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.

Slapukų naudojimas

Mes renkame informaciją apie jus naudodami slapukus (angl. cookies). Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į jūsų įrenginio atmintį ir leidžia atpažinti jus per kitus apsilankymus Svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogesnę Svetainės aplinką. Slapukai yra įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu, todėl yra naudojami daugelyje svetainių. Slapukais galime rinkti šią informaciją: IP adresas, naudojamos interneto naršyklės pavadinimas, apsilankymų svetainėje skaičius, peržiūrėti svetainės puslapiai, laikas, praleistas svetainėje, demografiniai duomenys, jei atvykote į svetainę iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda.

Slapukais gaunama informacija naudojama: užtikrinant svetainės funkcionalumą, svetainės tobulinimui ir vystymui, paslaugų plėtrai ir naudojimosi svetaine analizei, rinkodaros tikslais.

Galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie jus kitomis priemonėmis (pvz.: informaciją apie naudojimąsi svetaine apjungti su jūsų pateiktais asmens duomenimis).

Svetainėje gali būti naudojami šių tipų slapukai:

a) techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini svetainės veikimui;

b) funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;

c) analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;

d) tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų sudominti svetainės naudotoją;

e) socialinių tinklų slapukai – tai slapukai, kurie būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti svetainės informaciją.

Sutikimą naudoti slapukus galite duoti naudodamiesi svetaine ar neištrindami jų, ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų.

Galite bet kuriuo metu atšaukti duotą leidimą naudoti slapukus pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų.

Kai kuriais atvejais, pvz.: techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie svetainės.

Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia privatumo politika ar taikytinais teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą, taip pat tiesioginę rinkodarą. Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius jūsų duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus.

Mūsų surinktus duomenis apie jus galime atskleisti šioms trečiosioms šalims: a) paslaugų teikėjams (pvz. techninių paslaugų teikėjams vykdant mūsų sutartis su šiais paslaugų teikėjais); b) paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis paprastai naudojamės duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir svetainės prieglobos tikslais.

Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

Saugome jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

Duomenys, kuriuos renkame iš jūsų, bus Europos Sąjungos (ES) teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios privatumo politikos.

Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai jūs perduodate duomenis į svetainę tai jūs prisiimate su duomenų perdavimu į svetainę susijusią riziką. Kai gausime jūsų duomenis, taikysime procedūras ir saugumo priemones, kad jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų paslaugos ir (ar) prekės. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už tas svetaines ar joms teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises kaip tai nurodo BDAR bei Lietuvos Respublikos teisės aktai. Būdamas asmens duomenų subjektas turite šias teises: a) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; b) susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome; c) reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus, netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis; d) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti; e) reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas; f) nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą; g) reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume; h) reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

Stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti: a) mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą; b) valstybės saugumą ar gynybą; c) viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą; d) svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus; e) tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą; f) Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios privatumo politikos ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai. Norėdami pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje. Pirmiausia, mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

Visi mūsų privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami svetainėje. Esant poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis svetaine ir (ar) mūsų paslaugomis.

Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus siųskite ar su mumis susisiekite nurodytais kontaktais:

Siunčiant paštu – „Valdau“, UAB - adresas Saulėtekio al. 15, Vilnius, Lietuva;

Siunčiant elektroniniu paštu – Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.